Vilket Bristav-nummer har ?

Mattias Ribbings Bristav-nummer är

2

Mattias Ribbing
var med i avsnittet 30. Rutiner, OCD och produktivitet
i podden Mattias Ribbing Podcast med
Simon Gärdenfors

Simon Gärdenfors
var med i avsnittet 190
i podden Arkiv Samtal med
Petter Bristav

Se Mattias Ribbings poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet