Vilket Bristav-nummer har ?

Mattias Falkbåges Bristav-nummer är

4

Mattias Falkbåge
var med i avsnittet 49
i podden Digitalsamtal med
Carl Heath

Carl Heath
var med i avsnittet Forskaren som vill sätta Löfvén på skolbänken
i podden Digitalisterna med
Kjell Eriksson

Kjell Eriksson
var med i avsnittet 22
i podden Overkligt med
Johan Hallstan

Johan Hallstan
var med i avsnittet 154
i podden Overkligt med
Petter Bristav

Se Mattias Falkbåges poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym