Vilket Bristav-nummer har ?

Matilda Magnussons Bristav-nummer är

3

Matilda Magnusson
var med i avsnittet Om Björn Afzelius
i podden Snedtänkt med
Kalle Lind

Kalle Lind
var med i avsnittet Om Svenskfinland
i podden Snedtänkt med
André Wickström

André Wickström
var med i avsnittet 102
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Matilda Magnussons poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym