Vilket Bristav-nummer har ?

Stefan Hammarbäcks Bristav-nummer är

1

Stefan Hammarbäck
var med i avsnittet #3
i podden Nörd & Novis med
Petter Bristav

Se Stefan Hammarbäcks poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym