Vilket Bristav-nummer har ?

Mathias Singhs Bristav-nummer är

3

Mathias Singh
var med i avsnittet Avsnitt 34
i podden Du Får Vila Sen med
Daniel Ekberg

Daniel Ekberg
var med i avsnittet Avsnitt 4
i podden Du Får Vila Sen med
Simon "Chippen" Svensson

Simon "Chippen" Svensson
var med i avsnittet 126
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Mathias Singhs poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet