Vilket Bristav-nummer har ?

Martin Wifalks Bristav-nummer är

3

Martin Wifalk
var med i avsnittet Koppla upp och koppla av
i podden Digitalisterna med
Kjell Eriksson

Kjell Eriksson
var med i avsnittet 20
i podden Overkligt med
Johan Hallstan

Johan Hallstan
var med i avsnittet 104
i podden Overkligt med
Petter Bristav

Se Martin Wifalks poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym