Vilket Bristav-nummer har ?

Martin Timells Bristav-nummer är

3

Martin Timell
var med i avsnittet 132
i podden Livshjulet med Anna Hegestrand med
Anna Hegestrand

Anna Hegestrand
var med i avsnittet 167
i podden Livshjulet med Anna Hegestrand med
Hasse Brontén

Hasse Brontén
var med i avsnittet 232
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Martin Timells poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym