Vilket Bristav-nummer har ?

Martin Stenmarcks Bristav-nummer är

3

Martin Stenmarck
var med i avsnittet 117
i podden Livshjulet med Anna Hegestrand med
Anna Hegestrand

Anna Hegestrand
var med i avsnittet 198
i podden Livshjulet med Anna Hegestrand med
Calle Schulman

Calle Schulman
var med i avsnittet 10
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Martin Stenmarcks poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym