Vilket Bristav-nummer har ?

Martin ''E-Type'' Eriksons Bristav-nummer är

3

Martin ''E-Type'' Erikson
var med i avsnittet 105
i podden Nemo Möter En Vän med
Nemo Hedén

Nemo Hedén
var med i avsnittet 100
i podden Nemo Möter En Vän med
Nisse Hallberg

Nisse Hallberg
var med i avsnittet 9 juni
i podden AMK Morgon med
Petter Bristav

Se Martin ''E-Type'' Eriksons poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym