Vilket Bristav-nummer har ?

Petra Medes Bristav-nummer är

1

Petra Mede
var med i avsnittet 14
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Petra Medes poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet