Vilket Bristav-nummer har ?

Markus Luttemans Bristav-nummer är

3

Markus Lutteman
var med i avsnittet 48
i podden Retoriskt! med
Mattias Bergman

Mattias Bergman
var med i avsnittet 10
i podden Retoriskt! med
David Batra

David Batra
var med i avsnittet 201
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Markus Luttemans poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet