Vilket Bristav-nummer har ?

Marko ''Markoolio'' Lehtosalos Bristav-nummer är

3

Marko ''Markoolio'' Lehtosalo
var med i avsnittet 91
i podden Nemo Möter En Vän med
Nemo Hedén

Nemo Hedén
var med i avsnittet 10
i podden Nemo Möter En Vän med
Messiah Hallberg

Messiah Hallberg
var med i avsnittet 199
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Marko ''Markoolio'' Lehtosalos poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym