Vilket Bristav-nummer har ?

Margareta Gotthardssons Bristav-nummer är

3

Margareta Gotthardsson
var med i avsnittet 57
i podden Retoriskt! med
Barbro Fällman

Barbro Fällman
var med i avsnittet 58
i podden Retoriskt! med
Marcus Leifby

Marcus Leifby
var med i avsnittet 295
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Margareta Gotthardssons poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet