Vilket Bristav-nummer har ?

Margareta Gotthardssons Bristav-nummer är

3

Margareta Gotthardsson
var med i avsnittet 57
i podden Retoriskt! med
Mattias Bergman

Mattias Bergman
var med i avsnittet 36
i podden Retoriskt! med
Julia Skott

Julia Skott
var med i avsnittet #3
i podden Nörd & Novis med
Petter Bristav

Se Margareta Gotthardssons poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym