Vilket Bristav-nummer har ?

Julia Skotts Bristav-nummer är

1

Julia Skott
var med i avsnittet #3
i podden Nörd & Novis med
Petter Bristav

Se Julia Skotts poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet