Vilket Bristav-nummer har ?

Malin Söderbergs Bristav-nummer är

3

Malin Söderberg
var med i avsnittet EP174
i podden Nördigt med
Niklas Berglöf

Niklas Berglöf
var med i avsnittet EP160
i podden Nördigt med
Kim W. Andersson

Kim W. Andersson
var med i avsnittet 130
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Malin Söderbergs poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet