Vilket Bristav-nummer har ?

Malin Söderbergs Bristav-nummer är

3

Malin Söderberg
var med i avsnittet EP65
i podden Nördigt med
Mats Nylund

Mats Nylund
var med i avsnittet EP71
i podden Nördigt med
Kodjo Akolor

Kodjo Akolor
var med i avsnittet 92
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Malin Söderbergs poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym