Vilket Bristav-nummer har ?

Malin Söderbergs Bristav-nummer är

3

Malin Söderberg
var med i avsnittet EP62
i podden Nördigt med
Peter Kjellin

Peter Kjellin
var med i avsnittet EP120
i podden Nördigt med
Kim W. Andersson

Kim W. Andersson
var med i avsnittet 1 maj 2017
i podden AMK Morgon med
Petter Bristav

Se Malin Söderbergs poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym