Vilket Bristav-nummer har ?

Malin Söderbergs Bristav-nummer är

3

Malin Söderberg
var med i avsnittet EP150
i podden Nördigt med
Tove Bengtsson

Tove Bengtsson
var med i avsnittet EP100
i podden Nördigt med
Kodjo Akolor

Kodjo Akolor
var med i avsnittet 126
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Malin Söderbergs poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym