Vilket Bristav-nummer har ?

Kodjo Akolors Bristav-nummer är

1

Kodjo Akolor
var med i avsnittet 126
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Kodjo Akolors poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet