Vilket Bristav-nummer har ?

Vanne Dupos Bristav-nummer är

2

Vanne Dupo
var med i avsnittet EP82
i podden Nördigt med
Kodjo Akolor

Kodjo Akolor
var med i avsnittet 126
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Vanne Dupos poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym