Vilket Bristav-nummer har ?

Vanne Dupos Bristav-nummer är

2

Vanne Dupo
var med i avsnittet EP120
i podden Nördigt med
Kim W. Andersson

Kim W. Andersson
var med i avsnittet 81
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Vanne Dupos poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet