Vilket Bristav-nummer har ?

Malin Berghagens Bristav-nummer är

3

Malin Berghagen
var med i avsnittet 13
i podden Livshjulet med Anna Hegestrand med
Anna Hegestrand

Anna Hegestrand
var med i avsnittet 4
i podden Livshjulet med Anna Hegestrand med
Hasse Brontén

Hasse Brontén
var med i avsnittet 242
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Malin Berghagens poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym