Vilket Bristav-nummer har ?

Maja Magnussons Bristav-nummer är

3

Maja Magnusson
var med i avsnittet Startups
i podden Digitalisterna med
Kjell Eriksson

Kjell Eriksson
var med i avsnittet 03
i podden Overkligt med
Johan Hallstan

Johan Hallstan
var med i avsnittet 154
i podden Overkligt med
Petter Bristav

Se Maja Magnussons poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym