Vilket Bristav-nummer har ?

Lorentzs Bristav-nummer är

3

Lorentz
var med i avsnittet avsnitt 12
i podden Fahl i samtal med
Hanna Fahl

Hanna Fahl
var med i avsnittet 92
i podden Arkiv Samtal med
Simon Gärdenfors

Simon Gärdenfors
var med i avsnittet 228
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Lorentzs poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym