Vilket Bristav-nummer har ?

Lisa Ulfves Bristav-nummer är

3

Lisa Ulfves
var med i avsnittet #49
i podden DJ 50 Spänn med
Tommie Jönsson

Tommie Jönsson
var med i avsnittet #46
i podden DJ 50 Spänn med
Nille af Ekenstam

Nille af Ekenstam
var med i avsnittet #42
i podden Bra snack med
Petter Bristav

Se Lisa Ulfves poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet