Vilket Bristav-nummer har ?

Linda Lindorffs Bristav-nummer är

3

Linda Lindorff
var med i avsnittet 191
i podden Livshjulet med Anna Hegestrand med
Anna Hegestrand

Anna Hegestrand
var med i avsnittet 4
i podden Livshjulet med Anna Hegestrand med
Hasse Brontén

Hasse Brontén
var med i avsnittet 242
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Linda Lindorffs poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym