Vilket Bristav-nummer har ?

Lina Länsbergs Bristav-nummer är

3

Lina Länsberg
var med i avsnittet 5
i podden MMA-podden med
Andreas Utterström

Andreas Utterström
var med i avsnittet 58
i podden Retoriskt! med
Marcus Leifby

Marcus Leifby
var med i avsnittet 68
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Lina Länsbergs poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym