Vilket Bristav-nummer har ?

Lasse Kronérs Bristav-nummer är

3

Lasse Kronér
var med i avsnittet 127
i podden Livshjulet med Anna Hegestrand med
Anna Hegestrand

Anna Hegestrand
var med i avsnittet 80
i podden Livshjulet med Anna Hegestrand med
Brita Zackari

Brita Zackari
var med i avsnittet 264
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Lasse Kronérs poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet