Vilket Bristav-nummer har ?

Kristina Lindhes Bristav-nummer är

3

Kristina Lindhe
var med i avsnittet 106
i podden Businesspodden med
Josef Fallesen

Josef Fallesen
var med i avsnittet 59
i podden Businesspodden med
Jakob Öqvist

Jakob Öqvist
var med i avsnittet 168
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Kristina Lindhes poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym