Vilket Bristav-nummer har ?

Kjell A Nordströms Bristav-nummer är

3

Kjell A Nordström
var med i avsnittet Kan Stockholm bli ett Silicon Valley...ehe, Silicon Forrest?
i podden Digitalisterna med
Kjell Eriksson

Kjell Eriksson
var med i avsnittet 22
i podden Overkligt med
Victor Leijonhufvud

Victor Leijonhufvud
var med i avsnittet 154
i podden Overkligt med
Petter Bristav

Se Kjell A Nordströms poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym