Vilket Bristav-nummer har ?

Kia Hedells Bristav-nummer är

5

Kia Hedell
var med i avsnittet 13. Syskonkärlek och -hat i Vasakungarnas musik
i podden Den svenska musikhistorien med
Esmeralda Moberg

Esmeralda Moberg
var med i avsnittet 46. Sveriges första massmedium: Skillingtrycksvisor
i podden Den svenska musikhistorien med
Karin Strand

Karin Strand
var med i avsnittet Om skillingtryck
i podden Snedtänkt med
Kalle Lind

Kalle Lind
var med i avsnittet Om den intellektuella medelklassen
i podden Snedtänkt med
Jonatan Unge

Jonatan Unge
var med i avsnittet Kapitel 93 Super Monster Del 1
i podden Bcbuddz med
Petter Bristav

Se Kia Hedells poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet