Vilket Bristav-nummer har ?

Kennedy & Batans Bristav-nummer är

3

Kennedy & Batan
var med i avsnittet 70
i podden Nemo Möter En Vän med
Nemo Hedén

Nemo Hedén
var med i avsnittet 72
i podden Nemo Möter En Vän med
Soran Ismail

Soran Ismail
var med i avsnittet Extrasode: TSKNAS Live på På Besök
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Kennedy & Batans poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym