Vilket Bristav-nummer har ?

Kennedy & Batans Bristav-nummer är

3

Kennedy & Batan
var med i avsnittet 70
i podden Nemo Möter En Vän med
Nemo Hedén

Nemo Hedén
var med i avsnittet 124
i podden Nemo Möter En Vän med
Petra Mede

Petra Mede
var med i avsnittet 14
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Kennedy & Batans poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym