Vilket Bristav-nummer har ?

Kaya Ålanders Bristav-nummer är

3

Kaya Ålander
var med i avsnittet Om Röda bönor
i podden Snedtänkt med
Kalle Lind

Kalle Lind
var med i avsnittet Om Flashback forum
i podden Snedtänkt med
K Svensson

K Svensson
var med i avsnittet 32
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Kaya Ålanders poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym