Vilket Bristav-nummer har ?

Kaya Ålanders Bristav-nummer är

3

Kaya Ålander
var med i avsnittet Om Röda bönor
i podden Snedtänkt med
Kalle Lind

Kalle Lind
var med i avsnittet 14 maj
i podden AMK Morgon med
David Sundin

David Sundin
var med i avsnittet 154
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Kaya Ålanders poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym