Vilket Bristav-nummer har ?

Katarina Wennstams Bristav-nummer är

3

Katarina Wennstam
var med i avsnittet Avsnitt 35
i podden Dagens Människa med
Malin Aronsson

Malin Aronsson
var med i avsnittet Avsnitt 21
i podden Dagens Människa med
Shima Niavarani

Shima Niavarani
var med i avsnittet 178
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Katarina Wennstams poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym