Vilket Bristav-nummer har ?

Katarina Strömbergs Bristav-nummer är

3

Katarina Strömberg
var med i avsnittet Uber-turbulens och Webbdagarna
i podden Digitalisterna med
Kjell Eriksson

Kjell Eriksson
var med i avsnittet 19
i podden Overkligt med
Victor Leijonhufvud

Victor Leijonhufvud
var med i avsnittet 131
i podden Overkligt med
Petter Bristav

Se Katarina Strömbergs poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym