Vilket Bristav-nummer har ?

Karl Jonas Winqvists Bristav-nummer är

3

Karl Jonas Winqvist
var med i avsnittet #70
i podden DJ 50 Spänn med
Tommie Jönsson

Tommie Jönsson
var med i avsnittet #46
i podden DJ 50 Spänn med
Nille af Ekenstam

Nille af Ekenstam
var med i avsnittet #2
i podden Bra snack med
Petter Bristav

Se Karl Jonas Winqvists poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym