Vilket Bristav-nummer har ?

Karin Fricks Bristav-nummer är

3

Karin Frick
var med i avsnittet 119
i podden Livshjulet med Anna Hegestrand med
Anna Hegestrand

Anna Hegestrand
var med i avsnittet 199
i podden Livshjulet med Anna Hegestrand med
Kristoffer Triumf

Kristoffer Triumf
var med i avsnittet 105
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Karin Fricks poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym