Vilket Bristav-nummer har ?

Karin Fricks Bristav-nummer är

3

Karin Frick
var med i avsnittet 119
i podden Livshjulet med Anna Hegestrand med
Anna Hegestrand

Anna Hegestrand
var med i avsnittet 80
i podden Livshjulet med Anna Hegestrand med
Brita Zackari

Brita Zackari
var med i avsnittet 331: Vasaloppet till Kekistan
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Karin Fricks poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym