Vilket Bristav-nummer har ?

Julia Hanbergs Bristav-nummer är

3

Julia Hanberg
var med i avsnittet #78
i podden DJ 50 Spänn med
Tommie Jönsson

Tommie Jönsson
var med i avsnittet #46
i podden DJ 50 Spänn med
Nille af Ekenstam

Nille af Ekenstam
var med i avsnittet #23
i podden Bra snack med
Petter Bristav

Se Julia Hanbergs poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet