Vilket Bristav-nummer har ?

Julia Åbergs Bristav-nummer är

3

Julia Åberg
var med i avsnittet Om psykisk ohälsa
i podden Studentaftonpodden med
Ann Heberlein

Ann Heberlein
var med i avsnittet 35
i podden David Batras Podcast med
Nour El Refai

Nour El Refai
var med i avsnittet 197
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Julia Åbergs poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet