Vilket Bristav-nummer har ?

Ann Heberleins Bristav-nummer är

2

Ann Heberlein
var med i avsnittet 35
i podden David Batras Podcast med
David Batra

David Batra
var med i avsnittet 16
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Ann Heberleins poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym