Vilket Bristav-nummer har ?

Jonas Parandians Bristav-nummer är

3

Jonas Parandian
var med i avsnittet Avsnitt 16
i podden Du Får Vila Sen med
Daniel Ekberg

Daniel Ekberg
var med i avsnittet Avsnitt 20
i podden Du Får Vila Sen med
Christopher Linnell

Christopher Linnell
var med i avsnittet 101 En kareoke-indian
i podden Nisse å den där äldre med
Petter Bristav

Se Jonas Parandians poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym