Vilket Bristav-nummer har ?

Jonas Parandians Bristav-nummer är

3

Jonas Parandian
var med i avsnittet Avsnitt 16
i podden Du Får Vila Sen med
Daniel Ekberg

Daniel Ekberg
var med i avsnittet Avsnitt 4
i podden Du Får Vila Sen med
Simon "Chippen" Svensson

Simon "Chippen" Svensson
var med i avsnittet 19 maj
i podden AMK Morgon med
Petter Bristav

Se Jonas Parandians poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym