Vilket Bristav-nummer har ?

Jonas Parandians Bristav-nummer är

3

Jonas Parandian
var med i avsnittet Avsnitt 16
i podden Du Får Vila Sen med
Daniel Ekberg

Daniel Ekberg
var med i avsnittet Avsnitt 3
i podden Du Får Vila Sen med
Martin Soneby

Martin Soneby
var med i avsnittet 142
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Jonas Parandians poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet