Vilket Bristav-nummer har ?

Jonas Nordlings Bristav-nummer är

3

Jonas Nordling
var med i avsnittet Om bostadsfrågan
i podden Snedtänkt med
Kalle Lind

Kalle Lind
var med i avsnittet Om den intellektuella medelklassen
i podden Snedtänkt med
Jonatan Unge

Jonatan Unge
var med i avsnittet Extrasode 3: Självförakt och miljötänk
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Jonas Nordlings poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym