Vilket Bristav-nummer har ?

Jonas Lundgrens Bristav-nummer är

3

Jonas Lundgren
var med i avsnittet Avsnitt 25
i podden Du Får Vila Sen med
Daniel Ekberg

Daniel Ekberg
var med i avsnittet Avsnitt 6
i podden Du Får Vila Sen med
Hasse Brontén

Hasse Brontén
var med i avsnittet 108
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Jonas Lundgrens poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym