Vilket Bristav-nummer har ?

John Schoolcrafts Bristav-nummer är

3

John Schoolcraft
var med i avsnittet 27
i podden Retoriskt! med
Andreas Utterström

Andreas Utterström
var med i avsnittet 2
i podden Retoriskt! med
Fredrik Wikingsson

Fredrik Wikingsson
var med i avsnittet 46
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se John Schoolcrafts poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet