Vilket Bristav-nummer har ?

John Mellkvists Bristav-nummer är

3

John Mellkvist
var med i avsnittet Special 2
i podden Retoriskt! med
Mattias Bergman

Mattias Bergman
var med i avsnittet 2
i podden Retoriskt! med
Fredrik Wikingsson

Fredrik Wikingsson
var med i avsnittet 46
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se John Mellkvists poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym