Vilket Bristav-nummer har ?

Johan Ulvessons Bristav-nummer är

3

Johan Ulvesson
var med i avsnittet 130
i podden Nemo Möter En Vän med
Nemo Hedén

Nemo Hedén
var med i avsnittet 18
i podden Nemo Möter En Vän med
Simon Gärdenfors

Simon Gärdenfors
var med i avsnittet 81
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Johan Ulvessons poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym