Vilket Bristav-nummer har ?

Johan Jacobssons Bristav-nummer är

3

Johan Jacobsson
var med i avsnittet Avsnitt #9
i podden DJ 50 Spänn med
Tommie Jönsson

Tommie Jönsson
var med i avsnittet ep054
i podden Lundellbunkern Volym 1 med
Kristoffer Triumf

Kristoffer Triumf
var med i avsnittet 144
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Johan Jacobssons poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet