Vilket Bristav-nummer har ?

Joel Adolphsons Bristav-nummer är

4

Joel Adolphson
var med i avsnittet 6.
i podden Daniel & med
Daniel Strandberg

Daniel Strandberg
var med i avsnittet 10.
i podden Daniel & med
Keyyo

Keyyo
var med i avsnittet 10
i podden David Batras Podcast med
Anna Sahlin

Anna Sahlin
var med i avsnittet #2
i podden Bra snack med
Petter Bristav

Se Joel Adolphsons poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym