Vilket Bristav-nummer har ?

Keyyos Bristav-nummer är

2

Keyyo
var med i avsnittet 10
i podden David Batras Podcast med
David Batra

David Batra
var med i avsnittet 16
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Keyyos poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet