Vilket Bristav-nummer har ?

Keyyos Bristav-nummer är

2

Keyyo
var med i avsnittet #1 - Sexism och mensdouchebags
i podden Tampodden med
Clara Henry

Clara Henry
var med i avsnittet 313: Grod-juckare och pullad blomma
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Keyyos poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym