Vilket Bristav-nummer har ?

Joe Farmers Bristav-nummer är

4

Joe Farmer
var med i avsnittet #2
i podden En bra ursäkt att träffas med
Sebastian Svahn

Sebastian Svahn
var med i avsnittet #13
i podden En bra ursäkt att träffas med
Henrik Mattisson

Henrik Mattisson
var med i avsnittet 15
i podden Humoristerna med
Marcus Thapper

Marcus Thapper
var med i avsnittet 28
i podden Humoristerna med
Petter Bristav

Se Joe Farmers poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym