Vilket Bristav-nummer har ?

Joanna Doonas Bristav-nummer är

3

Joanna Doona
var med i avsnittet Om satirens funktion
i podden Snedtänkt med
Kalle Lind

Kalle Lind
var med i avsnittet Om Alice i Underlandet
i podden Snedtänkt med
Sandra Ilar

Sandra Ilar
var med i avsnittet 303: Hyckleriet
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Joanna Doonas poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym