Vilket Bristav-nummer har ?

Joakim Edvardsson Reimars Bristav-nummer är

4

Joakim Edvardsson Reimar
var med i avsnittet 14
i podden Digitalsamtal med
Carl Heath

Carl Heath
var med i avsnittet Forskaren som vill sätta Löfvén på skolbänken
i podden Digitalisterna med
Kjell Eriksson

Kjell Eriksson
var med i avsnittet 22
i podden Overkligt med
Victor Leijonhufvud

Victor Leijonhufvud
var med i avsnittet 104
i podden Overkligt med
Petter Bristav

Se Joakim Edvardsson Reimars poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet