Vilket Bristav-nummer har ?

Jessica Starks Bristav-nummer är

3

Jessica Stark
var med i avsnittet Kan Stockholm bli ett Silicon Valley...ehe, Silicon Forrest?
i podden Digitalisterna med
Kjell Eriksson

Kjell Eriksson
var med i avsnittet 67
i podden Overkligt med
Johan Hallstan

Johan Hallstan
var med i avsnittet 154
i podden Overkligt med
Petter Bristav

Se Jessica Starks poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym