Vilket Bristav-nummer har ?

Jens Liljestrands Bristav-nummer är

3

Jens Liljestrand
var med i avsnittet ep016
i podden Lundellbunkern Volym 1 med
Maja Åström

Maja Åström
var med i avsnittet ep022
i podden Lundellbunkern Volym 1 med
Andres Lokko

Andres Lokko
var med i avsnittet 3. Schyffert & Lokko
i podden #PodOutWest med
Petter Bristav

Se Jens Liljestrands poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym